چالش گلزنی «ماریو مانژوکیچ» با حباب!

از سری چالش های جالب باشگاه یوونتوس این بار با ماریو مانژوکیچ همراه می شویم تا ببینیم چطور از پس چالش گلزنی با حباب بر می آید ......

از سری چالش های جالب باشگاه یوونتوس این بار با ماریو مانژوکیچ همراه می شویم تا ببینیم چطور از پس چالش گلزنی با حباب بر می آید.

تگ ها


سری آ فوتبال