چراغ سبز یونایتد؛ بودجه سولشایر برای خرید بازیکن

سرمربی نروژی توانسته باشگاهش را مجاب کند تا بودجهای برای خرید بازیکن در تابستان اختصاص بدهند ......

سرمربی نروژی توانسته باشگاهش را مجاب کند تا بودجهای برای خرید بازیکن در تابستان اختصاص بدهند ...

سرمربی نروژی توانسته باشگاهش را مجاب کند تا بودجه‌ای برای خرید بازیکن در تابستان اختصاص بدهند. سران منچستر در زمان حضور مورینیو با درخواست او برای خرید مدافع موافقت نکردند تا این اتفاق شروع روابط متشنج مورینیو و باشگاه باشد. اما نتایج اخیر سولشایر، کاری کرده تا مدیران منچستریونایتد به این مربی تضمین خرید بازیکن بدهند و بودجه‌ای ۸۰میلیون پوندی در اختیار او بگذارند تا مدافعی که می‌خواهد را به اولدترافورد بیاورد.