چرایی برگزاری بازی پدیده – پارس در ثامن

با وجود اعتراض تیم پارس به تغییر زمین بازی با پدیده این بازی در استادیوم ثامن برگزار می شود ......

با وجود اعتراض تیم پارس به تغییر زمین بازی با پدیده این بازی در استادیوم ثامن برگزار می شود.

تعیین زمین برای برگزاری بازی برعهده میزبان است و تیم میهمان نمی تواند معترض شود

گفتنی است تیم پدیده پیش از این خیلی از بازی هایش را در ثامن برگزار می کرده. نمونه اش بازی با استقلال تهران

پدیده تا کنون در استادیوم امام رضا نبرده است. از سویی باید به این نکته اشاره کرد هزینه بازی در استادیوم امام رضا بالاست.

تگ ها


اخبار روز شهر خودرو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال