چرایی مهم بودن مدیریت سرخابی ها

مي خواهيم چند كلمه اي با آقاي داورزني صحبت كنيم اما نه به عنوان رئيس يا سرپرست فدراسيون واليبال بلكه در مقام معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش ......

مي خواهيم چند كلمه اي با آقاي داورزني صحبت كنيم اما نه به عنوان رئيس يا سرپرست فدراسيون واليبال بلكه در مقام معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش.

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی- ابعاد اين حضور و پذيرش معاونت كمي با سرپرستي واليبال متفاوت است. اصولاً فرهنگ گسترده تر و مسئوليت پذيرتري دارد. با ريز و درشت ورزش روبه رو هستيد، با تيم هاي استقلال و پرسپوليس طرف و مقابل خواهيد بود، اتفاقاً در همين مورد خاص يعني دو موضوع خاص اين دو تيم مي خواهيم حرف بزنيم. انتصاب، انتخاب، گزينش و هر حركتي كه براي مديريت اين دو تيم انجام مي دهيد به دلايل سياسي، اجتماعي، امنيتي و ورزشي از تمام رشته هاي ديگر مهم تر است. خوشبختانه يا متأسفانه اكثر تماشاگران، طرفداران و هواخواهان فوتبال ما را فنس هاي اين دو تيم تشكيل مي دهند و مسئوليت را سنگين تر مي كند. موفقيت و شكست اين دو تيم را از چشم شما مي بينند، انتخاب هيأت رئيسه و مديرعامل اين دو تيم بايد با وسواس و حساسيت خاصي صورت بگيرد، به اين حرف ها هم گوش نكنيد، هيأت مديره فوتبالي هم كارايي مديريت و راهبري اين تيم ها را ندارند و مديريت يك گروه علم و دانش ديگري را مي طلبد. بهترين مديران ورزشي ما اتفاقاً ورزشي صرف نبوده اند و اين داستان هيچ زمان به اثبات نرسيده كه مدير ورزشي قوي تر، بهتر و كارآمدتر است يا يك مدير كامل با كاريزماي مديريت. مثال كامبيز آتاباي كه در فوتبال به رياست فوتبال آسيا رسيد و محكم ترين مدير فوتبالي با راندمان مثبت بالا بود اما فوتبالي هاي زيادي هم داشتيم كه راه به جايي نبردند. در كل اين مديريت ها يكسري فاكتورهاي نزديك به هم را مي طلبد و انصافاً هم پيدا كردن چنين شخصيتي نادر مشكل است اما آقاي داورزني؛ كمي حساسيت به خرج دهيد، در صداقت و انصاف شما شكي ندارم، اين سال ها بنا به دلايل مختلف از خط آزمايش عبور كرده ايد اما اين مورد مديريت دو تيم را حساس تر شويد، به هيأت مديره دقيق تر شويد، به سرپرستان و حتي مديران فني. مربيان را قدرت كاذب ندهيد كه بتواند مديرعامل را زير سلطه خود بكشد و سرپرست تيم ها را جدي بگيريد و آنها را بالاتر از مربي قرار دهيد تا جوابگوي او باشند و بعد به هيأت مديره و مديرعامل برسد. وظيفه شما در قبال اين جماعت فوتبالي حساس و مهم است و مديريت هاي اين دو تيم را خيلي بالاتر ببينيد تا آرامش در فوتبال و ورزش جاري شود و هرج و مرج هاي بي دليل و بي قانون در ظرف و كانال مديريت صحيح قرار گيرد. همين.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال