چرا همه «دله علی» را می خواهند؟!

منتخبی از حرکات برتر ستاره جوان تاتنهام که نشان می دهد چرا تیم های قدر جهان فوتبال به دنبال جذبش هستند ......

منتخبی از حرکات برتر ستاره جوان تاتنهام که نشان می دهد چرا تیم های قدر جهان فوتبال به دنبال جذبش هستند.

تگ ها


دله علی تاتنهام لیگ برتر فوتبال