چشمی: اختلاف بین بازیکنان و تیم بخاطر پیشرفت استقلال است

روزبه چشمی پس از برد مقابل ذوب آهن با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های چشمی را تماشا می کنید.