چطور پدر «کریستیانو رونالدو» سرنوشت پسرش را عوض کرد (دوبله)

در این ویدیو نگاهی داریم به رابطه کریستیانو رونالدو با پدرش و تاثیری که پدر او در شکلگیری شخصیت این فوقستاره داشته ......

در این ویدیو نگاهی داریم به رابطه کریستیانو رونالدو با پدرش و تاثیری که پدر او در شکل‌گیری شخصیت این فوق‌ستاره داشته.

تگ ها


پیشنهاد مدال ویدئو کریستیانو رونالدو یوونتوس سری آ فوتبال