چمن ورزشگاه نساجی مصنوعی می‌ماند؟

مسئول روابط عمومی ورزش مازندران در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه نساجی در فصل آینده خبر از احتمال مصنوعی ماندن چمن این ورزشگاه داد....

به گزارش "ورزش سه"، یگانه مسئول روابط عمومی ورزش مازندران در مذاکره تلفنی که با مهندس بهروان داشت در مورد کیفیت چمن ورزشگاه نساجی برای فصل بعد عنوان کرد: برای بحث چمن مصنوعی و یا طبیعی شدن در ورزشگاه وطنی نساجی، فدراسیون فوتبال از موضع خودش مبنی بر اینکه این ورزشگاه حتما باید زیر کشت چمن طبیعی برود عقب نشینی کرده است و نظرش این است که چمن مصنوعی مطلوب هم می‌شود مورد استفاده در لیگ بیست و یکم قرار بگیرد.

یکی از موضوعات مطرح شده در خصوص این موضع و زیر کشت چمن طبیعی نرفتن وطنی این این است که مصرف آب برای نگهداری از چمن طبیعی خیلی زیاد است و با توجه به داستان کم آبی مطرح شده در کشور بهترین تصمیم برای این ورزشگاه چمن مصنوعی مطلوب است.

حال باید دید تکلیف ترمیم چمن ورزشگاه این تیم پرهوادار به کجا خواهد رسید. این چمن در لیگ بیستم و به خصوص در فصولی که بارندگی داشت با وضعیت اسف باری رو به رو می‌شد و از کیفیت بازی برای هر دوتیم میزبان و میهمان می‌کاست.

تگ ها


ورزشگاه شهید وطنی نساجی مازندران