چهار مدیر عامل و یک مدیر کل در هیات مدیره پرسپولیس

یکی از نکات جالب ترکیب هیات مدیره جدید پرسپولیس این است که چهار عضو آن سابقه مدیر عاملی در باشگاههای ورزشی را داشته‌اند و دیگر عضو هیات مدیره هم مدیر کل برنامه ریزی وزارت ورزش است....

یکی از نکات جالب ترکیب هیات مدیره جدید پرسپولیس این است که چهار عضو آن سابقه مدیر عاملی در باشگاههای ورزشی را داشته‌اند و دیگر عضو هیات مدیره هم مدیر کل برنامه ریزی وزارت ورزش است.

به گزارش خبرنگار مدال، براساس تصمیم مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس؛ ایرج عرب، جعفر کاشانی، علی رغبتی، سید مهرداد هاشمی و مهدی محمد نبی به عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه انتخاب و معرفی شدند نگاهی به هیات مدیره جدید نشان می دهد چهار عضو هیات مدیره سابقه مدیر عاملی باشگاهها را داشته‌اند و هر پنج عضو سالها در ورزش بوده اند. 
مهرداد هاشمي در دو مقطع مدیر  عامل باشگاه سايپا بوده است.

مهدی محمد نبي دبيركل فدراسيون فوتبال بوده و سابقه قایم مقامی در باشگاه پرسپولیس و مدیرعاملی باشگاه پارس خودرو را دارد.

رغبتي هم سالها در وزارت ورزش بوده و هم اکنون هم مدیر کل برنامه ریزی وزارت ورزش است و به واسطه  تسلط بر امور حقوقی در مقطعی عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بود.

عرب هم. قبل از این مدیر حراست ورزش و جوانان استان تهران و معاون و سرپرست حراست وزارت ورزش بوده و بعد از سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی باشگاه پرسپولیس سرپرست باشگاه شد و حالا قرار است مدیر عامل شود.

جعفر  کاشانی کاپیتان سابق پرسپولیس هم در دو مقطع عضو و رییس هیات مدیره پرسپولیس بوده و سابقه مدیریت باشگاه شاهین را هم داشته.