چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ امین پورعلی، دنیزلی را رستگار کرد

در حالی که تلاش تراکتوری ها برای باز کردن دروازه میهمان راه به جایی نبرده و مهاجمان میزبان همچنان در تکاپوی گلزنی به سر می بردند، روی یک حادثه، توپ به سینه امین پورعلی، مدافع گل گهر برخورد کرده و وارد دروازه این تیم شد....

در حالی که تلاش تراکتوری ها برای باز کردن دروازه میهمان راه به جایی نبرده و مهاجمان میزبان همچنان در تکاپوی گلزنی به سر می بردند، روی یک حادثه، توپ به سینه امین پورعلی، مدافع گل گهر برخورد کرده و وارد دروازه این تیم شد.

به گزارش مدال، مقاومت گل گهری ها در برابر تراکتور تا دقیقه شصت قابل توجه بود. سیرجانی ها با چنگ و دندان از دروازه شان محافظت کرده و اجازه خلق موقعیت خطرناک را به میزبان نداده بودند. اما در حالی که وارد سومین و آخرین نیم ساعت بازی می شدیم، اتفاقی رخ داد تا سرخ های تبریزی همچنان در میان بالانشین ها باقی بمانند.
در حالی که تلاش تراکتوری ها برای باز کردن دروازه میهمان راه به جایی نبرده و مهاجمان میزبان همچنان در تکاپوی گلزنی به سر می بردند، روی یک حادثه، توپ به سینه امین پورعلی، مدافع گل گهر برخورد کرده و وارد دروازه این تیم شد. سید علیرضا ابراهیمی، کاپیتان گل گهر در خصوص این صحنه در پایان بازی گفت: "توپ را به سینه بازیکنان خودی زدم و به گل رفت." 
این گونه شد که تراکتوری ها با اشتباه و گل به خودی بازیکن حریف به دومین برد خانگی خود دست یافتند و به جمع بالانشینان پیوستند.

بیشتر بخوانید:

چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ مثلت طلایی تراکتور

چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ کوین فورچونه، پول خوب و آش خوب!

چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ ساسان انصاری، حسرت و دیگر هیچ!

 

 

 

تگ ها


تراکتور اخبار تراکتور امین پور علی فوتبال