چهلمین سالگرد خداحافظی اسطوره (دوبله)

به مناسبت چهلمین سالگرد بازنشستگی اسطوره فوتبال پله, نگاهی داریم به بازی خداحافظی او بین تیم های نیویورک کاسموس و سانتوس ......

به مناسبت چهلمین سالگرد بازنشستگی اسطوره فوتبال «پله», نگاهی داریم به بازی خداحافظی او بین تیم های «نیویورک کاسموس» و «سانتوس».

تگ ها


اخبار ویژه فوتبال