چه تاسف بار است این عکس

انزلی مهد فوتبال است. مهد قایقران و ق ......

انزلی مهد فوتبال است. مهد قایقران و قایقران ها اما امورز یک استادیوم درخور شان ندارد و استادیون تختی انزلی در حال تبدیل شدن به مخروبه است. آنقدر که رو سکوهای سیمانی اش علف هرز و درخت انجیر رشد کرده است.

ملوان یک تیم قدیمی و ریشه دار است. با افتخارات بی شمار و معرف ستاره هایی بوده که هنوز هم در این فوتبال می درخشند. مثل سعید عزت الهی اما هنوز صاحب یک استادیوم آبرومند نشده است و خدا نکند روزی را شاهد باشیم که مردم روی سکوهای سیمانی استادیوم تختی انزلی فرو بریزند. مثل اتفاق تلخی که در استادیوم شهید متقی ساری رخ داده بود

در سال های اخیر کم استادیوم در ایران ساخته نشد اما نه برای شهرهای فوتبال. بلکه برای شهرهای بدون تیم فوتبال. بلکه برای شهرهایی که زور نماینده اشان بیشتر بود.بهتر از ما می دانید این استادیوم ها در حال خاک خوردن هستند. برخی از آنها از بس در آن بازی نشده است به استادیوم های مخروبه تبدیل شده اند

امان از کم لطفی و امان از بد سلیقگی در مدیریت ورزش کشور که فوتبال را تبدیل به یک رشته ناهنجار و بی درآمد و هزینه زا کرده است.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال