چه چیزی باعث رشد عضلات می شود؟

چه چیزی باعث رشد عضلات بدن میشود؟ هنگام وزنه بلند کردن در باشگاه چه اتفاقی میافتد که عضلات شما بزرگتر و قوی تر میشود؟ پروتئین چه تاثیری در رشد عضلات و حفظ حجم آن دارد؟ در این ویدئو به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد ......

چه چیزی باعث رشد عضلات بدن میشود؟ هنگام وزنه بلند کردن در باشگاه چه اتفاقی میافتد که عضلات شما بزرگتر و قوی تر میشود؟ پروتئین چه تاثیری در رشد عضلات و حفظ حجم آن دارد؟ در این ویدئو به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس