چه کسی کفش ایسکو را بوسید!

مدافع متعصب رئال پس از گلزنی ایسکو در دیدار با لاس پالماس کفش او را بوسید ......

مدافع متعصب رئال پس از گلزنی ایسکو در دیدار با لاس پالماس کفش او را بوسید.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال