چگونه «بازی فیفا» فرهنگ آمریکا را تغییر داد

فوتبال هیچ وقت ورزش محبوب آمریکایی ها نبود. آنها فوتبال آمریکاییِ خودشان را م ......

فوتبال هیچ وقت ورزش محبوب آمریکایی ها نبود. آنها فوتبال آمریکاییِ خودشان را می دیدند و توجهی به فوتبال جهان نشان نمی دادند و علاقه ای به اخبارش هم نداشتند. در این میان نقش پررنگ بازی فیفا باعث آشنایی بیشتر آمریکایی ها با این ورزش محبوب شد. در این مستند جالب می ببینیم که بازی فیفا چطور توانست باعث آشتی آمریکاییها با فوتبال بشود. 

تگ ها


اخبار ویژه گیم فوتبال