چگونه بر روی تردمیل ورزش کنیم؟

بسیاری از اوقات ورزشکاران به دلیل این که امکان دویدن در فضای باز را ندارند بر روی تردمیل می دوند ......

بسیاری از اوقات ورزشکاران به دلیل این که امکان دویدن در فضای باز را ندارند بر روی تردمیل می دوند. دویدن بر روی تردمیل به نظر ساده تر می آید. با این حال می توان با در نظر گرفتن نکاتی خاص دویدن بر روی تردمیل را تاثیرگذارتر کرد.

به گزارش مدال به نقل از ایسنا و به نقل از Pop sugar، افراد از دویدن بر روی تردمیل اهداف مختلفی دارند. برای این که بخواهید کالری بیشتری بسوزانید، می توانید دوی کوتاه مدت و شدید بر روی تردمیل انجام دهید. برای چند دقیقه با سرعت بالا بدوید و بعد چند دقیقه سرعت را کمتر کنید. می توانید به تدریج نیز سرعت را افزایش دهید. هر چقدر سرعت بیشتر باشد کالری بیشتری می سوزانید. هر دو تا پنج دقیقه سرعت را کمی افزایش دهید.

در روزهایی که دوی کوتاه مدت و شدید یا دوی تدریجی انجام نمی دهید می توانید دوی طولانی مدت انجام دهید و این کار را با سرعت پایدار ادامه دهید. اگر به این روش 30 دقیقه بدوید 270 کالری خواهید می سوزانید. 45 دقیقه دویدن 405 کالری می سوزاند.

برای افزایش قدرت عضلات به هنگام دویدن بر روی تردمیل می توانید شیب تردمیل را افزایش دهید. یک حرکاتی همچون لانژ را با سرعت کم بر روی تردمیل انجام دهید. می توانید برای تاثیرگذارتر شدن ورزش بر روی تردمیل هم دوی کوتاه مدت و شدید انجام دهید و هم شیب ترمیل را افزایش دهید.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک