چگونه «دانلد ترامپ» تقریبا «رنجرز» را خرید

دانلد ترامپ ابتدای هفته به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد ......

دانلد ترامپ ابتدای هفته به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. در سال 2012 که او تازه به نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری فکر می کرد تقریبا داشت باشگاه رنجرز را از ورشکستگی نجات می داد. ماجرای تلاش ترامپ برای سرمایه گذاری در فوتبال را در این ویدئوی جالب ببینید تا با وجوه مختلف و عجیب شخصیت رئیس جمهور جدید آمریکا آشنا بشوید.