چیزی شبیه دربی های دهه 60و 70/ سر پیری و معرکه گیری!

یک دیدار دوستانه با جنجال نیمه تمام ماند....

یک دیدار دوستانه با جنجال نیمه تمام ماند.

دیدار امروز پیشکسوتان پرسپولیس و منتخب 98 یادآور دیدارهای جنجالی دهه های 60 و 70 بود.

به گزارش مدال، قبل از بازی همه چیز گل و بلبل بود. آشتی کنان رهبری فرد با پروین بعد از مصاحبه های دو ماه گذشته شاگرد علیه استاد و خوش و بش های ستاره های دو  تیم در رختکن سرخ ها با علی پروین.

اغلب نفرات پیشکسوتان پرسپولیس و ستاره های 98 شاگردان پروین بودند.
 نیمه اول با چهار گل خانمحمدی (دو گل)، مسعود زارعی و انتظاری به نفع سرخ ها تمام شداما...

 بردن تیم جوان حریف با 4  گل و برخی حواشی  از سکوها و کنار زمین برای رهبری فرد موجب شد او در نیمه دوم  خشن بازی کند و ناراحت و عصبی باشد.

درگیری بهروز  با طاهرزاده بالا گرفت. طاهرزاده واکنش نشان داد و مجددا برومند با طاهرزاده و یک بازیکن پرسپولیس درگیر شد. بازی  نیمه تمام ماند اما پروین به همه شاگردان اسمی تیم خداداد خسته نباشید گفت.

برومند، رهبری فرد، نوازی، دین محمدی، عنایتی، خداداد، عمران زاده، مهدوی و دیگر ستاره های 98و شاگردان پروین  رفتند خانه، با خاطره ای خیلی تلخ و ثبت یک بازی ناتمام شبیه دربی های دهه 60 و 70. سر پیری و معرکه گیری؟!