چیپ های نافرجام! (نیمار، پیرلو...)

منتخبی از پنالتی های چیپ از بهترین های جهان که با هوشیاری گلرها مهار شده است ......

منتخبی از پنالتی های چیپ از بهترین های جهان که با هوشیاری گلرها مهار شده است.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال