ژانگولر هوادار خردسال ناپولی در رختکن!

هوادار خردسال ناپولی که به رختکن تیم دعوت شده بود با این ژانگولر دیدنی نام خود را سر زبانها انداخت ......

هوادار خردسال ناپولی که به رختکن تیم دعوت شده بود با این ژانگولر دیدنی نام خود را سر زبان‌ها انداخت.

تگ ها


طنز ورزشی ناپولی سری آ فوتبال