کابوس برای زیدان؛ کارواخال فصل را از دست داد

دنی کارواخال مدافع رئال مادرید به دلیل مصدومیت دیگر قادر به همراهی تیم در ادامه فصل نیست....

این خبر تکمیل می شود

تگ ها


دنیل کارواخال زیدان رئال مادرید