کات باورنکردنی توپ در کاشته ستاره بوندسلیگا

یک شوت غافلگیر کننده که دروازهبان هیچ واکنشی در برابر آن ندارد و فقط نظارهگر باز شدن دروازهاش است ......

یک شوت غافلگیر کننده که دروازه‌بان هیچ واکنشی در برابر آن ندارد و فقط نظاره‌گر باز شدن دروازه‌اش است.

تگ ها


فوتبال