کاربران سایت فیفا: ایران با یک امتیاز حذف می شود

سایت فیفا امکان پیش بینی نتایج همه بازی های جام جهانی را برای کاربران گذاشته است ......

سایت فیفا امکان پیش بینی نتایج همه بازی های جام جهانی را برای کاربران گذاشته است.

در فاصله یک هفته مانده به آغاز رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، بازار پیش بینی نتایح و تیم های صعود کننده از گروه های مختلف بین هواداران فوتبال داغ است.

این موضوع یعنی پیش بینی نتایج، یکی از امکاناتی است که سایت فیفا در اختیار کاربران خود قرار داده و هر شخص می تواند تمام بازی های دور گروهی را به صورت دقیق پیش بینی کند. نکته جالب در خصوص این قسمت، نمایش پرتکرار ترین پیش بینی از سوی دیگر کاربران سایت است.

وقتی در سایت فیفا برای پیش بینی بازی های ایران مراجعه کنید، قابل مشاهده است که پیش بینی اکثر کاربران در خصوص بازی ایران و مراکش، تساوی یک –یک است. همچنین در خصوص بازی های ایران و اسپانیا و ایران – پرتغال، به ترتیب باخت 3 بر صفر و 2 بر صفر ایران، پرتکرار ترین نتیجه ای است که از سوی کاربران پیش بینی شده است

همچنین در دیگر بازی های گروه دوم جام جهانی، پیروزی 2-1 اسپانیا مقابل پرتغال و پیروزی های 2-0 و 3-0 پرتغال و اسپانیا مقابل مراکش بیشترین تعداد پیش بینی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی کاربران سایت فیفا اسپانیا و پرتغال را با 9 و 6 امتیاز تیم های صعود کننده از این گروه نامیده اند و اکثرا معتقدند که ایران و مراکش با شرایطی یکسان و با 1 امتیاز از دور گروهی حذف می شوند.

تگ ها


جام جهانی 2018 ایران فوتبال