کارشناسان داوری تصمیم فغانی را اشتباه دانستند؛ پنالتی پرسپولیس درست نبود

کارشناسان داوری درباره صحنه جنجالی دیدار امروز نظر دادند. به گزارش مدال، تعدادی از کارشناسان داوری در ......

کارشناسان داوری درباره صحنه جنجالی دیدار امروز نظر دادند.

به گزارش مدال، تعدادی از کارشناسان داوری درباره صحنه پنالتی پرسپولیس نظر دادند که در زیر می خوانید:

حسن نوشه ور: اول خطای منشا بود و بعد هند مدافع سپاهان اتفاق افتاد و داور نباید پنالتی می گرفت.
حسین جنگی: داور باید قبل از اعلام پنالتی خطای منشا را اعلام می کرد.
غلامعلی همیراد: ابتدا منشا خطا کرد و دست مدافع سپاهان هم در حالت عادی قرار داشت و داور به اشتباه پنالتی گرفت.
نوذررودنیل: پنالتی درست بود، اما قبل از صحنه پنالتی منشا روی مدافع سپاهان مرتکب خطا شد که داور به دلیل شلوغی محوطه جریمه این صحنه را ندید.
سعیدمظفری زاده: داور به درستی هند کی روش را اعلام کرد ولی قبل از این صحنه منشا روی مدافع سپاهان خطا کرده بود.

حیدر سلیمانی:من فکر می‌کنم فغانی در این صحنه دچار اشتباه شد و این صحنه پنالتی نبود چراکه پیش از اینکه اتفاقی در محوطه جریمه رخ دهد منشا روی مدافع حریف مرتکب خطا شد و باید خطای او را ابتدا اعلام می‌کرد