کارشناسی داوری ایران-چین/ گل دوم ایران کاملا سالم بود

به همراه داوود رفعتی به بررسی صحنه‌های مهم دیدار ایران و چین پرداختیم....

ویدئویی مشاهده کنید از بررسی مهم‌ترین صحنه‌های داوری دیدار ایران-چین که توسط داوود رفعتی کارشناسی شده است.