کارشناسی داوری بازی ایران-ژاپن با داود رفعتی

ما به داور نباختیم، به خودمان باختیم...

ایران و ژاپن در نیمه نهایی به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت بازی با نتیجه 3-0 به سود ژاپن به اتمام رسید. در برنامه امروز، جناب آقای رفعتی، رئیس دپارتمان داوران بازی را از لحاظ داوری کارشناسی می کنند.