کارشناسی در تلویزیون نظارت داوری را از خسروی گرفت

رئیس کمیته داوران فوتبال استان همدان به دلیل کارشناسی داوری در برنامههای صدا و سیما از نظارت در داوری فوتبال کنار گذاشته شد ......

رئیس کمیته داوران فوتبال استان همدان به دلیل کارشناسی داوری در برنامه‌های صدا و سیما از نظارت در داوری فوتبال کنار گذاشته شد.

به گزارش مدال، علی خسروی از داوران بین المللی سابق فوتبال ایران که اکنون رئیس کمیته داوران استان همدان است به دلیل کارشناسی داوری در برنامه‌های صدا وسیما از نظارت در فوتبال کنار گذاشته شده و دیگر به او نظارت داوری نمی‌دهند.

خسروی از کارشناسان قدیمی داوری فوتبال ایران محسوب می‌شود که در کلاس ناظران داوری ابتدای فصل نیز شرکت کرده اما در حال حاضر کمیته داوران به او نظارت نمی دهد. این در حالی است که خسروی رئیس کمیته داوران استان همدان هم هست.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال