کارشناس اسکای: جدایی آنتونیو کونته از چلسی، شگفتی بزرگی نخواهد بود

شان کوستیس، کارشناس اسکای باور دارد که جداییآنتونیو کونتهاز چلسی، خیلی دور از ذهن نیست ......

 شان کوستیس، کارشناس اسکای باور دارد که جدایی آنتونیو کونته از چلسی، خیلی دور از ذهن نیست.

اخیر ساندی تایمز ادعا داشته کونته قصد دارد چلسی را در پایان فصل، ترک کند و خبرنگار سان و کارشناس اسکای، شان کوستیس در برنامه Sunday Supplement در این باره می گوید:

به نظرم این داستان، شگفتی بزرگی نخواهد بود. در تابستان، آن ها فراز و نشیب هایی داشتند و حتی شایعاتی درباره جدایی کونته قبل از فصل هم شنیده می شد. دلایلی هستند که باعث می شود فکر کنیم، کونته در پایان فصل از چلسی جدا خواهد شد. طول عمر سرمربی های چلسی، خیلی بلند نیست. پس جدایی کونته، شگفت آور نخواهد بود.

کونته شخصیتی فرّار دارد و افرادی که چنین شخصیتی دارند، از پیروی از هیئت مدیره، خسته می شوند. اتفاقات زیادی پیرامون کونته در حال رخ دادن است و فکر نمی کنم کسی باور کند که آنتونیو، کاملا راضی است و می خواهد در چلسی بماند و قراردادی پنج ساله با این باشگاه امضا کند.

تگ ها


اخبار روز چلسی فوتبال