کارما در فوتبال

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظاتی که قانون کارما در زمین فوتبال جاری شده ......

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظاتی که قانون کارما در زمین فوتبال جاری شده.

تگ ها


ویدئو فوتبال