کاروان نساجی هم در کولاک گیر افتاد

اعضای نساجی هم در برف گیر افتادند....

اعضای نساجی هم در برف گیر افتادند.

کاروان نساجی مازندران  هم همچون پرسپولیس در کولاک گیر کرد.

به گزارش مدال، طبق برنامه کاروان تیم فوتبال نساجی مازندران از طریق جاده فیروزکوه قصد عزیمت به تهران را داشت که به دلیل کولاک شدید اتوبوس تیم در جاده متوقف شد.