کاروان پرسپولیس وارد فرودگاه توکیو شد

هواپیمای حامل اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در فرودگاه توکیو به زمین نشست. پرسپولیسیها پس از خروج از فرودگاه راهی هتل خواهند شد ......

هواپیمای حامل اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در فرودگاه توکیو به زمین نشست.

پرسپولیسی‌ها پس از خروج از فرودگاه راهی هتل خواهند شد و بعد از استراحت شام را صرف خواهند کرد.

تعدادی از ایرانیان ساکن توکیو به استقبال کاروان پرسپولیس در فرودگاه رفتند

تگ ها


پرسپولیس AFC Champions League فوتبال