کاریکاتور اختصاصی؛ دردسرهای عادل خان فردوسی پور

عادل فردوسی پور بعد دو دهه اجرای برنامه محبوب نود حالا با مشکلات جدیدی روبرو شده و همین مساله سوژه جدیدترین اثر امیر دهقان، کاریکاتوریست مدال بوده است ......
عادل فردوسی پور بعد دو دهه اجرای برنامه محبوب نود حالا با مشکلات جدیدی روبرو شده و همین مساله سوژه جدیدترین اثر امیر دهقان، کاریکاتوریست مدال بوده است ...
عادل فردوسی پور بعد دو دهه اجرای برنامه محبوب نود حالا با مشکلات جدیدی روبرو شده و همین مساله سوژه جدیدترین اثر امیر دهقان، کاریکاتوریست مدال بوده است.