کاریکاتور اختصاصی؛ سنگ تمام یا تمام سنگ ها؟!

آقای مربی که ظاهرا در اولدترافورد بوده و با یک پرواز اختصاصی در استادیوم الغدیر اهواز ظاهر شده ادعا کرده که هواداران تیم میزبان سنگ تمام گذاشته اند ......

آقای مربی که ظاهرا در اولدترافورد بوده و با یک پرواز اختصاصی در استادیوم الغدیر اهواز ظاهر شده ادعا کرده که هواداران تیم میزبان سنگ تمام گذاشته اند. برادر من کمی با جابجایی کلمه مواجه شدید؛ تمام سنگ ها را گذاشتند!

 اتفاقات هفته اخیر لیگ برتر فوتبال کشور تاسف خیلی از اهالی فوتبال را در پی داشت و هیچ تصویر زیبایی از بازی های این هفته در ذهن مخاطبان فوتبال ایرانی نقش نبست.

کاش می توانستیم به دور از هرگونه تعلق قومی و رنگی، حرکات زشت را محکوم کنیم و برای جان آدم ها که چند سالی را در کنار فوتبال می گذرانند ارزش قائل شویم.

تمام اتفاقات هفته سوم فوتبال کشور را در کاریکاتور اختصاصی مدال می بینید.

تگ ها


طنز ورزشی کاریکاتور لیگ برتر خلیج فارس فوتبال