کاش بیت‌سعید اشتباه بختیار را نکند

به گزارش مدال به نقل از خبرآنلاین: هنوز هم خیلی از قدیمی های استقلال شماره 7 را خیلی پیراهن مهمی در تاریخ باشگاه نمی دانند ، اگرچه این پیراهن با حسن روشن تاریخی روشن در سال های دور داشته اما این قدر وزن شماره 8 تیم بالا بوده که هیچ گاه تا قبل از مجیدی این شماره در تیم پیراهن بی رقیب نبوده است ......

به گزارش مدال به نقل از خبرآنلاین: هنوز هم خیلی از قدیمی های استقلال شماره 7 را خیلی پیراهن مهمی در تاریخ باشگاه نمی دانند ، اگرچه این پیراهن با حسن روشن تاریخی روشن در سال های دور داشته اما این قدر وزن شماره 8 تیم بالا بوده که هیچ گاه تا قبل از مجیدی این شماره در تیم پیراهن بی رقیب نبوده است ...

به گزارش مدال به نقل از خبرآنلاین: هنوز هم خیلی از قدیمی های استقلال شماره 7 را خیلی پیراهن مهمی در تاریخ باشگاه نمی دانند ، اگرچه این پیراهن با حسن روشن تاریخی روشن در سال های دور داشته اما این قدر وزن شماره 8 تیم بالا بوده که هیچ گاه تا قبل از مجیدی این شماره در تیم پیراهن بی رقیب نبوده است.

 این چند سال آخر که فرهاد مجیدی برگشت و انصافا هم برای آبی ها خوش درخشید ، نسلی از بچه های دهه 70 را چنان شیفته این پیراهن کرد که شماره 7 شد شماره خاص باشگاه. حتی بالاتر از شماره های 8 و 10 که خیلی بازیکنان شاخصی بعد از مجیدی ، آنها را به تن نکرده اند و ستاره نشده اند.شماره 8 که عملا رسیده به یعقوب کریمی و تقریبا می رود که به پیراهنی عادی بدل شود. 7 اما حالا سنگین ترین پیراهن تیم است.

 لباسی که سال قبل و بعد از یکسال از بایگانی در آمد. سال قبلش این لباس به احترام فرهاد مجیدی بایگانی شد ولی بختیار وقتی آمد استقلال خواست سر این لباس قمار کند. می خواست شماره 7 قلب تیم باشد اما نتیجه کارش ، اثر عکس داشت. وزن و حاشیه های پیراهن 7 طوری روی بازی اش سایه انداخت که بختیار را نابود کرد.

حالا بیت سعید قرار است این لباس را بپوشد. کاش بیت سعید جای اهمیت شماره 7 ، به کیفیت فوتبالش فکر کند و مثل بختیار اسیر ظواهر نشود تا راحت لباس بر تنش باشد و بتواند خوب بازی کند که به سرنوشت تلخ بختیار دچار نشود.