کامیابی نیا خطاب به وزیر ورزش: لطفا تمرکزتیم ما را بر هم نزنید!

......
 ...

بازیکنان پرسپولیس به حمایت از مدیرعامل خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار مدال، امشب اغلب بازیکنان پرسپولیس با انتشار پستی در اینستاگرام خود به حمایت از گرشاسبی پرداختند اما در این میان کمال کامیابی نیا کمی بی محابا نوشت:آقای سلطانی فرعزیز، پرسپولیس با گرشاسبی آرامش دارد، خواهش می کنیم تمرکز تیم را برهم نزنید!