کانون هوارادان پرسپولیس : مردم کمک کنند

کانون هواداران باشگاه پرسپولیس تاکنون یازده طرح موزاییکی را در بازی های پرسپولیس و تیم ملی ایران اجرا کرده که تمامی این طرح ها با کمک همیاران سرخ و اعضای کانون هواداران و پشتیبانی باشگاه بوده و در تازه ترین طرح خود قصد دارد وسیع ترین طرح موزاییکی اسیا را اجرا کند که مستلزم کمک مالی و معنوی هواداران است ......

«کانون هواداران باشگاه پرسپولیس تاکنون یازده طرح موزاییکی را در بازی های پرسپولیس و تیم ملی ایران اجرا کرده که تمامی این طرح ها با کمک همیاران سرخ و اعضای کانون هواداران و پشتیبانی باشگاه بوده و در تازه ترین طرح خود قصد دارد وسیع ترین طرح موزاییکی اسیا را اجرا کند که مستلزم کمک مالی و معنوی هواداران است..بدین وسیله از تمامی دوستان و هوادارانی که می توانند ما را در این زمینه کمک کنند تقاضا می شود با ایدی زیر در ارتباط باشند.»
به گزارش مدال به نقل از نامه نیوز، چند خط بالا مطلبی است که امروز در کانال مدیر کانون هواداران باشگااه پرسپولیس منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد بعد از مدیران این باشگاه که برای چرخاندن چرخ این باشگاه دست نیاز به سوی هواداران شان دراز کردند حالا نوبت کارمندان پایه این باشگاه شده تا با این کار به دنبال کسب درآمد باشند.
این کمک گرفتن از هواداران موضوعی است که انگار به باشگاه پرسپولیس و کارکنانش مزه کرده و حالا قصد دارند برای طرح های هواداری هم از هوادارانی پول بگیرند که کمترین امکاناتی هم در استادیوم ها به آن ها داده نمی شود.
سوال اینجاست چه ارگان یا نهادی به این درخواست ها نظارت دارد و چرا باید مردم به حساب این افراد پول واریز کنند؟ 

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال