کانگورو شدن «دبروین» در تمرینات منچسترسیتی!

کوین دبروین پس از یک نیم فصل هنرنمایی در منچسترسیتی این بار در تمرینات این تیم از تکنیک جدید کانگورویی رونمایی کرد ......

کوین دبروین پس از یک نیم فصل هنرنمایی در منچسترسیتی این بار در تمرینات این تیم از تکنیک جدید کانگورویی رونمایی کرد.

تگ ها


کوین دبروین منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال