کاهش دستمزد همیلتون در قرارداد جدید با مرسدس

لوئیس همیلتون آماده کاهش دستمزد در تیم مرسدس آلمان برای تمدید قراردادش است....

بر اساس این گزارش؛  مرسدس و لوئیس هملیتون برای تمدید یک ساله قرارداد همکاری‌شان به توافق رسیدند. هملیتون حاضر است دستمزدش را در صورت افزایش پاداش قهرمانی در فرمول یک کاهش دهد.

لوئیس همیلتون از سال ۲۰۰۷ در فرمول یک حضور دارد و سال ۲۰۱۳ به مرسدس پیوست. قرارداد کنونی همیلتون با مرسدس تا پایان فصل جاری اعتبار دارد.

تگ ها


لوئیس همیلتون اتومبیل رانی