کاورهای آبی از تمرین سرخ ها جمع شد

مشاور مدیرعامل پرسپولیس تاکید کرد کاورهای آبی از تمرین پرسپولیس جمع آوری شد...

مشاور مدیرعامل پرسپولیس تاکید کرد کاورهای آبی از تمرین پرسپولیس جمع آوری شد

دیگر کاور آبی رنگ در تمرینات پرسپولیسی ها دیده نمی شود.

به گزارش مدال، حبیب زاده مشاور مدیرعامل پرسپولیس گفت: کاملا در جریان حساسیت هواداران هستیم و ‌به آن احترام می گذاریم. در همین رابطه با تمهیداتی که سرمربی و سرپرست تیم اندیشیده اند کاورهای آبی از تمرینات جمع آوری شد و دیگر این کاورها در تمرین پرسپولیس وجود نخواهد داشت.