کاوه رضایی مازاد شده، آزاد که نیست

احتمال بازگشت کاوه رضایی به ایران تقریبا غیرممکن است...

احتمال بازگشت کاوه رضایی به ایران تقریبا غیرممکن است

به گزارش مدال، شارلروا کاوه رضایی را با پنج میلیون یورو به بروژ فروخت. حالا بروژ خرید گرانقیمت خود را مازاد کرده و هواداران حسب اخبار منتشره مکرر سوال می‌کنند که آیا احتمال بازگشت رضایی به استقلال و یا جذب او از سوی پرسپولیس وجود دارد؟
اولا کاوه رضایی مازاد شده و آزاد نشده. دوما به نظر شما باشگاهی که بازیکنی را با 5 میلیون یورو خریداری کرده او را به همین آسانی به تیم دیگری واگذار میکند یا اینکه تلاش میکند حداقل نیمی از هزینه را جبران کند. سوای اینها کاوه رضایی که با بروژ قرارداد چند صد هزار یورویی بسته قید این مبلغ را به آسانی می‌زند؟
پس بهتر است بازگشت او به ایران و خرید او از سوی پرسپولیس را فراموش کنید.


حسین قدوسی