کاپیتان اسبق تیم در کادرفنی قهرمان هندبال

مالک باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی بار دیگر یعقوب پیری را به عنوان مدیرعامل این باشگاه منصوب کرد....

به گزارش "ورزش سه"، پس از جلسه مهرتاش شاملی و یعقوب پیری و تفاهم دو طرفه مالک باشگاه و مدیرعامل فصل قبل، قرار بر این شد تا یعقوب پیری به مدت یک فصل دیگر سکان مدیریت عامل این باشگاه را به دست بگیرد.


دومین خبر از باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی اینکه در حالی که این تیم خود را آماده بازی های آسیایی می کند اقدام به جذب کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال ایران کرد. محمدرضا رجبی کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال با عقدقراردادی یک ساله به باشگاه نیروزمینی شهید شاملی کازرون پیوست.

مهرتاش شاملی مالک باشگاه پس از جلسه با محمدرضا رجبی کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال وی را به عنوان کمک مربی به کادر فنی تیم هندبال آقایان باشگاه نیروزمینی شهید شاملی کازرون اضافه کرد.

تگ ها


هندبال