کاپیتان اسبق سرخ‌ها در سی‌تی‌اسکن/ بنگر در انتظار پاسخ متخصصین

بازیکن اسبق پرسپولیس که در تمرینات تیم دسته اولی کارون اروند خرمشهر دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه سر شده بود در صورت اخذ تاییده از پزشکان متخصص به میادین بازخواهد گشت....

بازیکن اسبق پرسپولیس که در تمرینات تیم دسته اولی کارون اروند خرمشهر دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه سر شده بود در صورت اخذ تاییده از پزشکان متخصص به میادین بازخواهد گشت.به گزارش خبرنگار مدال، محسن بنگر که در اردوی تمرینی کارون اروند خرمشهر از ناحیه سر دچار آسیب شدید شده بود امروز برای انجام سی‌تی‌اسکن راهی بیمارستان شد و از ناحیه سر عکس‌برداری کرد. پزشکان به بنگر گفته‌ بودند که خطر رفع شده اما برای اطمینان بیشتر بنگر سی‌تی‌اسکن گرفته تا در صورتی که نتایج مورد تایید پزشک متخصص باشد کاپیتان اسبق پرسپولیس از هفته جاری به تمرینات تیم دسته اولی کارون اروند خرمشهر بازگردد.
بازیکن اسبق پرسپولیس که در تمرینات تیم دسته اولی کارون اروند خرمشهر دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه سر شده بود در صورت اخذ تاییده از پزشکان متخصص به میادین بازخواهد گشت.
به گزارش خبرنگار مدال، محسن بنگر که در اردوی تمرینی کارون اروند خرمشهر از ناحیه سر دچار آسیب شدید شده بود امروز برای انجام سی‌تی‌اسکن راهی بیمارستان شد و از ناحیه سر عکس‌برداری کرد. پزشکان به بنگر گفته‌ بودند که خطر رفع شده اما برای اطمینان بیشتر بنگر سی‌تی‌اسکن گرفته تا در صورتی که نتایج مورد تایید پزشک متخصص باشد کاپیتان اسبق پرسپولیس از هفته جاری به تمرینات تیم دسته اولی کارون اروند خرمشهر بازگردد.