کاپیتان سابق استقلال مهمان عکس تیمی پرسپولیس

امیرحسین صادقی در اقدامی عجیب پیش از شروع بازی در جمع پرسپولیسی ها حاضر و با آنها در عکس تیمی شریک شد ......

امیرحسین صادقی در اقدامی عجیب پیش از شروع بازی در جمع پرسپولیسی ها حاضر و با آنها در عکس تیمی شریک شد.

امیرحسین صادقی که سابقه حضور در استقلال و کاپیتانی این تیم را دارد، در مراسم ابتدایی بازی و در زمان عکس تیمی در جمع پرسپولیسی ها حاضر شد و عکس تیمی پرسپولیس را 12 نفره کرد.
صادقی که همواره از تعصب استقلالی خود یاد می کرد باید دید چه هدفی از این اقدام خود دارد.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال