کایاک سواری در کویر نامیبیا

اریک والتر، کایاک سوار برجسته جهان به همراه سه پاراگلایدرسوار حرفه ای به صحراهای نامیبیا رفتند تا در رمل های عظیم آن صحنه هایی بدیع و زیبا خلق کنند ......

اریک والتر، کایاک سوار برجسته جهان به همراه سه پاراگلایدرسوار حرفه ای به صحراهای نامیبیا رفتند تا در رمل های عظیم آن صحنه هایی بدیع و زیبا خلق کنند. ویدئوی دیدنی ماجراجویی آن ها را از دست ندهید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس