کتک زدن گلزن و داور بدست واکی بایاشیِ عصبی!

......

در اتفاقی نادر و جالب دروازه بان تیمی در محلات که به سبک گلر معروف کارتون فوتبالیست ها لباس پوشیده بعد از خوردن گل با داور و مهاجم حریف حسابی درگیر می شود تا معلوم شود از واکابایاشی بودن فقط کلاهش را دارد!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال