کجای بند قرارداد کیروش نوشته در فیسبوک ننویسد؟

سایت های خبری منتقد کارلوس کی روش به بندی از قرارداد او با فدراسیون فوتبال اشاره می کنند که مشخص نیست صحت و سقم آن را چه کسی تایید می کند ......

سایت های خبری منتقد کارلوس کی روش به بندی از قرارداد او با فدراسیون فوتبال اشاره می کنند که مشخص نیست صحت و سقم آن را چه کسی تایید می کند.

به گزارش مدال به نقل از  خبر ورزشی،این بند تاکید می کند؛ «سرمربی همچنین می پذیرد که در هیچ مصاحبه یا کنفرانس خبری درباره مسائل فدراسیون فوتبال بدون موافقت کتبی و هماهنگی با روابط عمومی صحبت نکند. به استثنای پرسش و پاسخ های مربوط به وضعیت تیم ملی در زمین فوتبال

ما موافق هستیم که کی روش بیخود و بی جهت علیه این و آن مصاحبه نکند. نه حق سخن پراکنی برای او قائل هستیم نه اعتقاد داریم یک مربی حرفه ای وارد این حواشی شود.

فقط یک سوال؛ کی روش با تمام زرنگی اش کجای این بند مورد ادعای دوستنان را نادیده گرفته است؟

کی روش نه با رسانه ای گفت و گو کرد نه با جایی حرف زده. در کجای بند قرارداد او نوشته شده کی روش موظف نیست در فیس بوک بنویسد؟ او تازه حرف هم نزده فقط نوشته!

این که موارد و موازین قانونی و حقوقی را به یک حرفه ای مثل کی روش یاد بدهیم مثل این است که آب در هاون بکوبیم. این پرتغالی از ما و شما زرنگ تر است و می داند زیر چه قرارداد و چه بندهایی را امضا کرده...

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال