پشت پرده رابطه میان بیرانوند و آزمون (دوبله طنز)

سردار آزمون جهت پنالتی بازیکن عمان را به درستی نشان داد و این مسئله باعث شد تا گروه دوبله مدال با او شوخی کند....

ویدئویی مشاهده کنید از پشت پرده تشخیص درست جهت پنالتی بازیکن عمان توسط سردار آزمون که باعث شد بیرانوند این ضربه را مهار کند.