کدام ترکیب را برای تیم ملی انتخاب می کنید؟

تیم ملی ایران عصر امروز در آخرین بازی در دور رفت انتخابی جام جهانی در مالزی به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه می رود ......

تیم ملی ایران عصر امروز در آخرین بازی در دور رفت انتخابی جام جهانی در مالزی به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه می رود.

 

به گزارش مدال به نقل از ورزش سه، مصدومیت علیرضا بیرانوند و خط خوردن نام علیرضا حقیقی از تیم ملی باعث شده کی روش تصمیم بگیرد از بین رشید مظاهری، محمدرضا اخباری و سوشا مکانی یکی را برای قرار گرفتن در درون دروازه تیم ملی انتخاب کند. در این بین محرومیت احسان حاج صفی در پست  هافبک دفاعی شانس امید ابراهیمی، کمال کامیابی نیا و علی کریمی را برای قرار گرفتن در پست هافبک دفاعی زیاد کرده است. همچنین سردار آزمون هم از بازی با سوریه محروم شده است و رضا قوچان نژاد، کریم انصاری فر و مهدی طارمی شانس دارند به عنوان مهاجم هدف در ترکیب تیم ملی به میدان بروند.


سایت ورزش سه، چند ترکیب احتمالی تیم ملی را برای بازی با سوریه پیش بینی کرده است:

  

ترکیب: 1-3-2-4

 

دروزاه بان : رشید مظاهری


مدافعان : رامین رضاییان - جلال حسینی ، مرتضی پورعلی گنجی -میلاد محمدی


هافبک ها : کمال  کامیابی نیا - سعید عزت اللهی - مهدی ترابی - اشکان دژآگه - علیرضا جهانبخش


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: سوشا مکانی


دفاع: سیدجلال حسینی-مرتضی پورعلی گنجی-میلاد محمدی- رامین رضائیان


هافبک ها:  سعید عزت الهی- امید ابراهیمی اشکان دژاگه- علیرضا جهانبخش- وحید امیری


مهاجم:  کریم انصاری فرد

 

ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: سوشا مکانی


مدافعان:  سید جلال حسینی- مرتضی پورعلی گنجی- رامین رضاییان- میلاد محمدی.


هافبک ها: سعید عزت الهی - امید ابراهیمی- مهدی طارمی- علیرضا جهانبخش- اشکان دژاگه


مهاجمان : کریم انصاری فرد

 


ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: رشید مظاهری


خط دفاع: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – پژمان منتظری – میلاد محمدی


خط هافبک: امید ابراهیمی – سعید عزت الهی- اشکان دژاگه – علیرضا جهانبخش – مسعود شجاعی


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: رشید مظاهری


مدافعان: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – مرتضی پورعلی گنجی – میلاد محمدی


هافبک ها: سعید عزت الهی –کمال کامیابی نیا-اشکان دژاگه – مهدی طارمی – وحید امیری


مهاجم :کریم انصاری فرد

 

ترکیب: 1 - 3 - 2 - 4


دروازه بان: رشید مظاهری


مدافعان: سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان و میلاد محمدی


هافبک ها: امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی


مهاجم: رضا قوچان نژاد


ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: سوشا مکانی


مدافعان: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – مرتضی پورعلی گنجی – میلاد محمدی


هافبک ها: امیدابراهیمی – سعید عزت الهی-اشکان دژاگه – مسعود شجاعی – مهدی طارمی


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

 

دروازه بان: سوشا مکانی


مدافعان: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – مرتضی پورعلی گنجی – میلاد محمدی


هافبک ها: کمال کامیابی نیا – سعید عزت الهی – اشکان دژاگه – علیرض جهانبخش – مهدی طارمی


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 


ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان: رشید مظاهری


مدافعان: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – مرتضی پورعلی گنجی – میلاد محمدی


هافبک ها: امیدابراهیمی – سعید عزت الهی- اشکان دژاگه – علیرضا جهانبخش – وحید امیری


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4


دروازه بان: سوشا مکانی


مدافعان: سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، رامین رضاییان و میلاد محمدی


هافبک ها: امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، وحید امیری


مهاجم: کریم انصاری فرد

 

ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان: سوشا مکانی

مدافعان: میلاد محمدی سید جلال حسینی پژمان منتظری رامین رضاییان

هافبک ها: سعید عزت اللهی امید ابراهیمی

 مهدی طارمی  مسعود شجاعی علیرضا جهانبخش

مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان: سوشا مکانی


مدافعان: میلاد محمدی، پژمان منتظری سید جلال حسینی  رامین رضاییان


هافبک ها: سعید عزت اللهی، امید ابراهیمی


مهدی ترابی، اشکان دژاگه علیرضا جهانبخش


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان: محمدرضا اخباری


مدافعان: میلاد محمدی، پژمان منتظری سید جلال حسینی  رامین رضاییان


هافبک ها: سعید عزت اللهی، امید ابراهیمی


مسعود شجاعی ، اشکان دژاگه علیرضا جهانبخش

مهاجم: رضا قوچان نژاد


ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان: رشید مظاهری


مدافعان: رامین رضاییان – سید جلال حسینی – مرتضی پورعلی گنجی – میلاد محمدی


هافبک ها: کمال کامیابی نیا – سعید عزت الهی- اشکان دژاگه – علیرضا جهانبخش – وحید امیری


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-2-3-4

دروازه بان: محمدرضا اخباری


مدافعان: رامین رضاییان- سید جلال حسینی- مرتضی پورعلی گنجی- میلاد محمدی


هافبک ها: سعید عزت اللهی- امید ابراهیمی – علیرضا جهانبخش – اشکان دژاگه – وحید امیری


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4

دروازه بان : سوشا مکانی


مدافعان : رامین رضاییان - جلال حسینی ، مرتضی پورعلی گنجی -میلاد محمدی


هافبک ها : امید ابراهیمی - سعید عزت اللهی - مهدی طارمی- اشکان دژآگه - علیرضا جهانبخش


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4


دروازه بان: رشید مظاهری


مدافعان: مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، رامین رضائیان و میلاد محمدی


هافبک ها: امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه و مهدی طارمی


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

ترکیب: 1-3-2-4


دروزاه بان : سوشا مکانی


مدافعان : رامین رضاییان - جلال حسینی ، پژمان منتظری -میلاد محمدی


هافبک ها : امید ابراهیمی - سعید عزت اللهی - مهدی طارمی - اشکان دژآگه - وحید امیری


مهاجم: رضا قوچان نژاد

 

 ترکیب: 1-3-2-4

دروزاه بان : محمدرضا اخباری


مدافعان : جلال حسینی ، پژمان منتظری -میلاد محمدی، رامین رضاییان


هافبک ها : امید ابراهیمی - سعید عزت اللهی - وحید امیری - اشکان دژآگه - علیرضا جهانبخش


مهاجم: رضا قوچان نژاد

تگ ها


فوتبال