کرانچار به درهای خروجی سپاهان نزدیک شد

کرانچار بالاخره سپاهان را ترک خواهد کرد نه در این مقطع زمانی. بلکه در پایان فصل ......

کرانچار بالاخره سپاهان را ترک خواهد کرد نه در این مقطع زمانی. بلکه در پایان فصل.
 در این برهه از زمان که یازده هفته از بازی ها باقی مانده اخراج کرانچار بار مالی برای سپاهان خواهد داشت و باشگاه موظف می شود همه حق و حقوق این مربی را پراخت کند. از سویی مربی جدید تا بیاید و به فضای تیم آشنا شود بازی ها تمام شده است
طرفداران تیم سپاهان به هیچ وجه از نتایج حاصله راضی نیستند اما آنها هم دندان رو جگر گذاشته اند تا بازی ها تمام شود.

تگ ها


اخبار روز سپاهان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال