کرونای کفاشیان خفیف است

علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال هم کرونا گرفت....

به گزارش ورزش سه ، علی کفاشیان کرونا گرفته اما در خانه قرنطینه شده و خدا را شکر کارش به بیمارستان نکشیده است.


کرونای کفاشیان خفیف است ولی بهر حال باید مراقب باشد و یک رژیم غذایی خاص را رعایت کند تا این دوران را پشت سر بگذارد.


علی کفاشیان با وجود اینکه سالهای سال است کار مدیریت انجام می دهد ولی از ورزش هم غافل نیست و هر روز ورزش می کند با این حال کرونا گرفت که البته وضعیت مناسبی دارد

تگ ها


علی کفاشیان